محصولات

 • C001 machine product

  محصول دستگاه C001

  name نام محصول: محصول دستگاه C001
  thickness ضخامت مناسب: 0.2 mm-0.8 mm
  width عرض مناسب: 3mm-25mm
  specifications مشخصات مناسب: نوع دکمه ای دندانه دار ، کراوات L ، کراوات میکرو بدون روکش و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • C002 machine product

  محصول دستگاه C002

  thickness ضخامت مناسب: 0.2 mm-0.8 mm
  width عرض مناسب: 3mm-25mm
  specifications مشخصات مناسب: نوع قفل شونده توپی ، پیچ های پیچ و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
  advantages مزایای دستگاه: کارکرد آسان و ساده ، کارایی نصب را بهبود می بخشد
 • LQA machine product

  محصول دستگاه LQA

  thickness ضخامت مناسب: 0.2 mm-0.8 mm
  width عرض مناسب: 3mm-25mm
  specifications مشخصات مناسب: نوع دکمه ای دندانه دار ، کراوات L ، کراوات میکرو بدون روکش و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • LQA-1 machine prdouct

  prdouct دستگاه LQA-1

  thickness ضخامت مناسب: 0.2 mm-0.8 mm
  width عرض مناسب: 3mm-25mm
  specifications مشخصات مناسب: نوع خود قفل شونده توپی ، نوع قفل شونده نردبان و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • CT02 Machine Product

  محصول ماشین CT02

  thickness ضخامت مناسب: 0.3mm-0.4mm
  width عرض مناسب: 3 تا 12 میلی متر
  specifications مشخصات مناسب: نوع خود قفل شونده توپی ، نوع قفل شونده نردبان و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • CT03 machine prdouct

  CT03 prdouct دستگاه

  thickness ضخامت مناسب: 0.3mm-0.4mm
  width عرض مناسب: 3 تا 12 میلی متر
  specifications مشخصات مناسب: میکرو بدون پوشش ، و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • CT04 machine prdouct

  CT04 prdouct دستگاه

  thickness ضخامت مناسب: 0.3mm-0.4mm
  width عرض مناسب: 3 تا 12 میلی متر
  specifications مشخصات مناسب: توپ با زاویه ، میکرو بدون پوشش ، و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • CT05 machine prdouct

  CT05 prdouct دستگاه

  thickness ضخامت مناسب: 0.3mm-0.4mm
  width عرض مناسب: 3 تا 12 میلی متر
  specifications مشخصات مناسب: توپ با زاویه و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • HT-338 Ribbon Gun

  روبان اسلحه HT-338

  thickness ضخامت مناسب: 0.2 mm-0.25 mm
  width عرض مناسب: 4mm-8mm
  specifications مشخصات مناسب: نوع خود قفل شونده توپی ، نوع قفل شونده نردبان و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • G402 heavy machine product

  محصول ماشین سنگین G402

  thickness ضخامت مناسب: 0.6mm-1.2mm
  width عرض مناسب: 19mm-32mm
  specifications مشخصات مناسب: سگک نوع دندان ، کمربند سگک L و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • J020 machine product

  محصول دستگاه J020

  thickness ضخامت مناسب: 0.2 mm-0.5 mm
  width عرض مناسب: 3 تا 10 میلی متر
  specifications مشخصات مناسب: نوع دکمه ای دندانه دار ، کراوات L ، کراوات میکرو بدون روکش و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی
 • C075 machine product

  محصول دستگاه C075

  thickness ضخامت مناسب: 0.2 mm-0.8 mm
  width عرض مناسب: 6mm-25mm
  specifications مشخصات مناسب: کراوات سگک L ، کابل کمان دندان دندانه دار و غیره
  function عملکرد ماشین: با تنش و قطع فولاد با قطعات یدکی